Aylık arşivler: Aralık 2014

Kentsel Dönüşümde Sıkça Sorulanlar

Riskli yapılar nasıl belirlenecek?

Bakanlar kurulu tarafından riskli ilan edilen bölgelerin dışında kalan binaların risk tespiti için maliklerden birinin bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ya da kuruluşlara başvurması yeterlidir.

Riskli alan içindeki binaların ayrıca risk tespiti yapılacak mı?

Riskli alanlarda yer alan binaların risk tespiti yaptırmasına gerek yoktur.

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?

Risk tespiti için kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat oturduğu binanın riskli olduğunu düşünen her vatandaşın risk tespiti yaptırması tavsiye edilmektedir.

Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer malikler engel olursa ne yapılacak? 

Böyle bir durumda ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Kentsel dönüşüm kanununda bu konu açıkça belirtilmiştir.

Risk tespitinin maliyeti kim tarafından karşılanacak ?

Risk tespitinin maliyeti başvuran kat malikleri tarafından karşılanacaktır.

Tespit raporuna itiraz edilebilir mi ?

Kat malikleri tapu müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan tebligattan sonra 15 gün içerisinde tespite itiraz edebilirler.

Binamın yıkılıp yıkılmayacağını nasıl anlayabilirim?

Binanız riskli alanda yer alıyorsa veya riskli bina olduğu belirlenmişse kanunun emredici hükmü gereği yıkılması gerekmektedir.

Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi?

Binanın yıktırılması için ayrıca bir karar alınmasına gerek yoktur.

Kiracı olanlara da yardım edilecek mi?

Riskli binalarda oturan kiracılar da 1 defaya mahsus bakanlığın kira yardımından faydalanabilmektedir.

Riskli yapılarda elektrik, su ve doğal gaz vb. hizmetler kesilecek mi?

Güvenlik sebebiyle riskli binalarda tüm hizmetler durdurulacaktır.

Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?

Binanın yeniden yapılması halinde en az 2/3 hisse oranına göre bina ortak karar protokolünün imzalanması gerekmektedir.

Anlaşma sağlanmayan malikler ne olacak?

Anlaşma sağlanamayan maliklerin hisseleri diğer maliklere rayiç değer üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarılır. Hisse satışı gerçekleşmezse hisselerin rayiç değerleri bakanlık tarafında ödenip, hazine adına resen tescil edilir.

Riskli bina tarihî eser olması durumunda ne olacak?

Dönüşüm bölgesinde tarihi eser bulunması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “uygundur” görüşü alınması gerekir.

Riskli yapının üzerinde ipotek var ise ne olur?

Bina yıkıldıktan sonra ipotek hisse üzerinde devam edecektir. İpotek binanın yıkılmasına engel değildir.

Yıkım aşamasında inşaat şirketi ile anlaşma sağlanabilecek mi?

Kat malikleri yıkım aşamasında veya öncesinde anlaşma yapabilirler.

Yıkım masrafını kim karşılayacak?

Bina yeniden yapılacaksa yıkım masrafları inşaat firması tarafından karşılanır. Eğer binanın yıkım işlemi belediyeler ya da bakanlık tarafından yapılırsa, yıkım masrafları tapu müdürlüklerine bildirilecek, tapu müdürlükleri bu bedeli hisse  sahiplerinin oranlarına göre paylaştırılarak talep edecektir.

Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir?

Riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranmaktadır.

Reklamlar

Estetik Bina Tasarımı

Gelişen yeni ürün teknolojileri sayesinde yüksek kaliteli ve  çevreye saygılı  ürün özelliklerine,  mimariye yönelik görsel detaylar da eklenerek, farklı tarz ve dokularda dizaynlar yakalanmaktadır.

Sektörel trendleri takip eden GN İNŞAAT yenilikçi yaklaşımı ile müşterini beklentilerine en doğru çözümlerle cevap veren anlayışı sayesinde, geliştirdiği projeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etmektedir.

kaynak : https://www.gninsaat.com.tr/estetik-tasarim

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kanun ve yönetmelikler bilgilendirme amacı ile yazılmış olup 13.11.2014 tarihinden sonraki güncellemeleri içermemektedir. Güncel bilgilere http://www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanun ve yönetmelikleri görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda adobe acrobat reader programının kurulu olması gerekmektedir.

kaynak : https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-kanun-yonetmelikler

GN İNŞAAT Kurumsal

2008 yılında mantolama uygulamaları başta olmak üzere faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulan, sağladığı yenilikçi çözümler ve sektöre getirdiği güçlü altyapı sistemleriyle müşterilerinde güven uyandıran GNYAPI ’nın yeni markası GN İNŞAAT, 2013 yılından itibaren gündeme gelen kentsel dönüşüm projelerinde rol almaya başlamış ve benimsediği yenilikçi kimliği ile birçok başarılı projeye imza atarak evlerini güvenilir bir markaya emanet etmek isteyen bilinçli tüketicilere adını duyurmayı başarmıştır.

Çalışmalarını, yapı sektöründe yarattığı “güven” olgusunu inşaat sektörüne de taşımak doğrultusunda yürüten GN İNŞAAT, fark yaratmak hedefiyle bir araya getirdiği mimar ve mühendis kadrosu ile güvenilir projeler taahhüt eder ve sektördeki geleneksel iş yapış biçimlerine karşı, kendisini müşterilerinin istek ve arzularını geliştirmeye çalışarak insanların en önemli korunakları olan evlerini daha korunaklı ve modern yapılara dönüştürür.

GN İNŞAAT, tüketicilerin seçim yapmakta zorlandığı kentsel dönüşüm sürecinin rekabet ortamında iştirak ettiği bütün projelerde, dokunduğu tüm binalara değer katmayı birinci önceliği olarak görür.

VİZYONUMUZ

Her adımı ile mükemmeli arayarak imkânsızı başaran, başarısını tüm paydaşlarının sevgisi ve inancı ile büyüten lider marka olmak.

MİSYONUMUZ

Güven ve kalite odaklı yenilikçi bakış açısı ile;

 Süreci iyileştirmeye adanmış çalışanlarıyla,
Müşteri beklentilerini memnuniyete taşır,
Tüm paydaşlarca takdir edilen hevesiyle öğrenmeyi taahhüt ederek,

Sosyal sorumluluk bilinci ve yaşam kalitesini yükseltmek için çevresine değer katar.

DEĞERLERİMİZ

 Saygı
Birlik
Sürekli Gelişim
Fark yaratmak
Takdir
Çevreye Duyarlılık

kaynak : https://www.gninsaat.com.tr/gn-insaat-kurumsal