Aylık arşivler: Ocak 2016

Parapet ve Cephe Kaplama Camları

Parapet ve Isıcam

Parapet ve Cephe Kaplama Camları

Giydirme cephelerde pencere camlarını tamamlayan parapet camları, yapının strüktürel ve mekanik elemanlarını gizlemek amacı ile kullanılır. Özel dikkat gerektiren bu camlar, tasarım ölçütleri ve hedefleri doğrultusunda birkaç şekilde yapılabilir. Bütün parapet ve cephe kaplama camları ısıl işlem görerek kırılmalara karşı kısmi veya tam temperli olarak üretilir.

       Polyesterle Opaklaştırılmış Parapet Panoları

Yansıtıcı (reflektif) güneş kontrol kaplamalı, ısıl işlemli yalınkat camlar, kaplamalı 2. Yüzeyleri üzerine fabrikada kaplanan özel siyah polyester filmle opaklaştırılarak parapet panosu haline getirilmektedir. Yüksek ışık yansıtıcılı ve düşük ışık geçirgenlik pencere ile parapet camları arasındaki görüntü beraberliğini arttırıcı bir özelliktir.

         Özel Nitelikli Konut Camları

Isı veya güneş kontrol faydaları sağlayan özel nitelikli konut camlarının ortak özelliği düşük ışık yansıtma kat sayılarıdır. Bu şekilde akşam saatlerinde iç aydınlatmadan kaynaklanan yansımalar azaltılabilmektedir.

Isıcam bir plağın, alüminyum ara boşluk çıtası, plastik ve elastik dolgu maddeleri yardımıyla bir derinliğe çevresel olarak bağlanması şeklinde üretilir. Alüminyum ara boşluk çıtası, cam plakalar arasındaki genişliğin saptanması; özel yapıştırıcı ve elastik dolgu maddesi ile iç hacmin, dış atmosferik etkenlere karşı izole edilmesi için kullanılır.

Isıcamlar özellikle konutlar ve kış şartları için geliştirilmiştir. Kışları soğuk geçen bölgelerden minimum güneş kaynağından dahi ısı kazancı elde edilebilir. Çok soğuk olan belgelerde 3. yüzeyde, Ilıman iklim bölgelerinde kış ve yaz şartlarını dengelemek için 2.yüzeyde kullanılır.

Bilimsel araştırmalara göre Isıcam kullanılan konutlarda %20 – %35 arasında yakıt tasarrufusağlandığı gözlemlenmiştir.

 

https://s7.addthis.com/static/pinit.html#url=http%253A%252F%252Fwww.apple.com&media=http%3A%2F%2Fimages.apple.com%2Fhome%2Fimages%2Fhero.jpg&description=Parapet%20ve%20Cephe%20Kaplama%20Camlar%C4%B1%20-%20Is%C4%B1cam%20ve%20%C3%96zellikleri&layout=horizontal&ats=imp_url%3D0%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.apple.com%26title%3DParapet%2520ve%2520Cephe%2520Kaplama%2520Camlar%25C4%25B1%2520-%2520Is%25C4%25B1cam%2520ve%2520%25C3%2596zellikleri%26smd%3Drsi%253D%2526gen%253D0%2526rsc%253D%2526dr%253D%2526sta%253DAT-ra-4e771f181dff84d0%25252F-%25252F-%25252F56a1dd6711f5ea30%25252F1%26description%3DParapet%2520ve%2520Cephe%2520Kaplama%2520Camlar%25C4%25B1%2520-%2520Is%25C4%25B1cam%2520ve%2520%25C3%2596zellikleri&atc=username%3Dra-4e771f181dff84d0&href=https://www.gnyapi.com.tr/parapet-ve-cephe-kaplama-camlari-isicam-ve-ozellikleri&pubid=ra-4e771f181dff84d0&cb=0&ssid=56a1dd6711f5ea30&uid=null&ab=-&ufbl=1&uud=undefined

Etiketler : Parapet ve Cephe Kaplama Camları, Polyesterle Opaklaştırılmış, Isıcam, Özel Nitelikli Konut Camları

Reklamlar

Polimer – Portland Çimento Betonları

Portland Çimento

Polimer – Portland Çimento Betonları

PCC, polimer Portland çimento betonlarında, polimer malzeme taze beton ile karıştırılarak, betonun priz sırasında polimer de-polimerize olarak istenilen süneklikte ve geçirimsizlikte beton elde edebilir. Bu tip beton üretiminde polimer önce emülsiyon hale getirilerek (suyla erimiş süspansiyon yapısı) daha sonra beton ile karıştırıldığında çimentonun serbest kireci ile reaksiyona girerek alkali ortam meydana getirir.

Alkali ortamla karşılaşan beton sünek bir yapı ortamı oluşturur. Eğer sünek bir yapı oluşturulmak istenmiyorsa bu durumda priz süresi hızlandıracak malzeme kullanılarak rijit beton üretmekte mümkündür.

PIC’ ler PCC’ ler oranla çok daha üstün nitelikli malzemelerdir. Ancak PCC’ lerin yerinde dökülme özelliğinden dolayı bu malzemenin kullanımının ön plana çıkartmaktadır.

Sülfata dayanıklı normal Portland çimentosu kullanılarak üretilen harçlarda agrega olarak silis unu kullanılmaktadır. Çimento – silis unu oranı yapılan araştırmalar sonucu 1/9 civarında en uygun sonucu vermiştir.

Katkı olarak MgSio3, CaSiO3 ve Fe2O3 ilave edilerek harç özelliği arttırılmaktadır. Harç bu sayede 4 saat süreyle pompa betonu kıvamındaki kıvamını koruyabilmektedir. Bu harçlar 25’C ile 350’C arasında basınç dayanımı 72 N/mm² değerinde olduğu gözlenmiştir.

 

Etiketler : Portland Çimento, Beton, Polimer

Sentetik Reçine Betonları (PC)

Sentetik Reçine Betonları- Epoksi

Sentetik Reçine Betonları (PC)

      Epoksilerin ana maddesi bir molekül aseton ile iki molekül fenolden bileşimi ile difenilolpropan meydana gelmektedir. Bu difenilolpropan’a “bisfenol A” adı da verilir.

            İkinci ana madde ise gliserin ve propilden elde edilen glikol epiklorhidrindir. Epoksi kökünü içeren bu maddedir.

Bisfenol A glikol epiklorhidrin alkalin ortamlarda muamelesi sonunda epoksi reçinelerinin propolimeri (ön polileri) hazılanır. Bu prepolimer düşük sayıda molekül içerdiğinden sıvıdır.

Polimerlere sertleştirici katıldıktan sonra hava veya ortam ısısına bağlı olarak uygun zaman ağırlığında mutlaka kullanılmalıdır. Aksi halde sertleşme görülebilir. Kullanım süresi ise firmadan firmaya ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Bu epoksilerin karışımı ve bileşimi esnasında su ve nem bulunmamalıdır. Su ve nem bulunduğu durumda beklenen performans sağlanamaz. Aynı zamanda alkali maddelerinde benzer etkiler gösterdiği betonun alkalitesini yükseldiği çeşitli araştırmacılar tarağından belirtilmektedir.

 

       Epoksi reçineler inşaat sektöründe şu kısımlarda kullanılmaktadır.

     -Betondan yüksek hızlı mukavemet beklenen yerlerde

-Eski ile yeni betonun birleşiminde

-Yüzey onarma ve tamir işlerinde

-Beton çatlaklarının kapatılmasında

-Kolon ve döşeme filizlerinin ekilmesinde

-Kolon güçlendirilmesinde

 

    Epoksi kullanılmadan önce uygulanacak alanın uygun olması gereklidir. Uygulama alanının kuru, temiz, tozsuz, yağsız, bitüm, boya vb. maddeler olmaması gereklidir.

 

Etiketler : Epoksi, Reçine, Kolon Güçlendirme

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

            Polimerlerin, beton teknolojisine girmesi son 45 yıl içinde başlamış ve hızlı bir şekilde önem kazanmıştır. Beton teknolojisindeki hızlı gelişme polimerlerin kullanımıyla doğrudan ilişkilidir.

            Genellikle polimer ve polimer bileşiklerinden, beton, çimento, derz dolgusu, tamir ve yapıştırma harçlarında kimyasal katkı maddesi olarak yararlanılmaktadır. Polimerlerin daha önce işlenen, beton kimyasal katkı maddesi, harçlar ve boyalar konusunda kullanıldığı bilinmektedir.

            Bu katkı maddeleri dört ana grupta toplayabiliriz.

1-    PCC veya PPCC (Polimer Cement Concrete veya Polimer Portland Cement Concrete) olarak adlandırılan Polimer-Portland çimento betonları,

2-    PC (Polimer Concrete) adı verilen sentetik reçine betonları,

3-    PIC (Polimer Impregnated Concrete) ile simgelenen polimer emdirilmiş betonlar,

4-    Akışkanlaştırıcı katkılar.

 

1 ve 3. sıradaki betonlar polimerle geliştirilmelerinden dolayı modifiye edilmiş betonlar olarak ta adlandırılmaktadır.

Bu üç türün arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

Polimer Cement Concrete (PCC) betonları meydana getiren agregaların çeperini ve çevresini polimerler bir film tabakası şeklinde sararlar ve kılcal boşlukların bir bölümünü de doldururlar.

Polimer Impregnated Concrete (PIC) lerde beton bünyesindeki tüm kılcal boşluklar ve jel boşlukların bir kısmı da olmak üzere polimerle dolabilir.

Polimer Concrete (PC) lerde ise agregaları çeperini ve çevresini saran matris tümüyle polimerdir. Portland çimento hamuru agrega çevresinde bulunmazlar.

 

 

Etiketler : Polimer, PCC, PC, Polimer Impregnated Concrete (PIC)

Camın Kullanım Yerleri

Camın Kullanım Alanları

Camın Kullanım Yerleri

Günümüzde cam ve orjinli malzemelerin kullanım yerleri o kadar artmıştır ki, akla gelen her yerde kullanılabilmektedir. Buna rağmen en yaygın kullanım alanlarını gruplamak mümkündür.

 

Yapı malzemesi olarak; Pencere camı (1,5- 3 mm arasında),Kapı ve çatı aydınlatması için buzlu cam, cam (tuğla kalıba dökülerek üretilir), cam mozaik, cam yünü, cam pamuğu, cam lifi ve benzeri izolasyon malzemesi olarak kullanılır.

 

Cam tuğlalar, apartman ve merdiven boşluklarının camlarında, balkon korkuluklarında, banyo mutfak vb. iç mekânlarda, ayırıcı duvarlarda, ışıklıklarda ve bodrum pencerelerinde kullanılabilmektedir.

 

Emniyet camları; Bu camlar, yapım aşamasında kırılganlığını azaltmak veya kırıldığı zaman oluşabilecek zararları minimuma indirgemek için imalat aşamasında iki cam tabakası arasında telkonularak veya aralarına şeffaf plastik tabaka konularak yada camları ani soğutup uygun bir şekilde tavlama yoluyla dayanımı arttırmak, aynı zamanda kırıldığı zaman kesici olmayan özel cam olarak üretilirler. Bu camlara sekuriti cam da denilir.

 

Soda Kalsik Camı: Normal elektrik ampulü, fluoresan ampulleri, pencere camları vb. malzemelerin üretiminde kullanılırlar. Yapısında %5 oranında CaO vardır.

 

Kurşun Camı: Kurşun oksit miktarının %80’i geçtiği cam türü gamma ve X ışınlarından korunmak amacıyla kullanılır. Oldukça pahalı bir cam olduğu için baryum oksitli camlar kullanılır.
Borosilikat Camı: laboratuvar (teknik) cam olarak kullanılmaktadır. Mutfak eşyası, büyük boyutlu astronomik aynalar yapılmaktadır.

Alüminosilikat Camı: Yumuşama noktasının yüksek ve dilatasyon katsayısının küçük olması termometre, yanma tüpleri, alevle doğrudan temas edecek her türlü parçanın yapımında kullanılır.

 

Silisyum Camı (%96 SiO2): Bu cam türü, çok saydam oluşu nedeniyle UV ışınlarını çok iyi geçirirler. Bu nedenle UV lambaları ile mikrop öldürücü özel lambaların yapımında kullanılır.
 

Etiketler : Camın Kullanım Alanları, Emniyet Camları, Kurşun Camı

Camın Teknik Özellikleri

Camların Teknik Özellikleri

 Camın Teknik Özellikleri

– Camın erime noktası yoktur.
– Cam soğuyunca saydamlaşır.
– Korozyondan etkilenmez.
– Düşük ısı ve elektriği iletkenlik özelliği vardır.
Basınç dayanımı yüksektir (4000-12000 kgf/cm² ).
– Çekme dayanımı (kusursuz lif olduğu durumlarda ) 200- 900 kgf/cm²dir.
– Elastisite modülü 6000 – 10000 kgf/cm²dir.
– Aşınma dayanımı, sertliği oldukça yüksektir.
– Birim hacim ağırlığı 2,5 – 2,7 gr/dm³dür.
– Kırılgan bir yapıya sahiptir.
– Hava ve su geçirmez
– Atmosfer etkilerinde değişiklik göstermez
– Işığı çok iyi geçirir.

    Cam Çeşitleri

Uygulama yerlerine göre cam çeşitleri şunlardır.
a) Renkli camlar
b) Buzlu camlar
c) Pencere camı
d) Emniyet camları
e) Fiber glas (cam elyafı)
f) Telli cam
g) Optik cam
h) Silis camları gibi.

 

Etiketler : Cam, Erime Noktası, Teknik Özellik, Basınç Dayanımı

Parapet ve Cephe Kaplama Camları

Parapet ve Isıcam

Parapet ve Cephe Kaplama Camları

Giydirme cephelerde pencere camlarını tamamlayan parapet camları, yapının strüktürel ve mekanik elemanlarını gizlemek amacı ile kullanılır. Özel dikkat gerektiren bu camlar, tasarım ölçütleri ve hedefleri doğrultusunda birkaç şekilde yapılabilir. Bütün parapet ve cephe kaplama camları ısıl işlem görerek kırılmalara karşı kısmi veya tam temperli olarak üretilir.

       Polyesterle Opaklaştırılmış Parapet Panoları

Yansıtıcı (reflektif) güneş kontrol kaplamalı, ısıl işlemli yalınkat camlar, kaplamalı 2. Yüzeyleri üzerine fabrikada kaplanan özel siyah polyester filmle opaklaştırılarak parapet panosu haline getirilmektedir. Yüksek ışık yansıtıcılı ve düşük ışık geçirgenlik pencere ile parapet camları arasındaki görüntü beraberliğini arttırıcı bir özelliktir.

         Özel Nitelikli Konut Camları

Isı veya güneş kontrol faydaları sağlayan özel nitelikli konut camlarının ortak özelliği düşük ışık yansıtma kat sayılarıdır. Bu şekilde akşam saatlerinde iç aydınlatmadan kaynaklanan yansımalar azaltılabilmektedir.

Isıcam bir plağın, alüminyum ara boşluk çıtası, plastik ve elastik dolgu maddeleri yardımıyla bir derinliğe çevresel olarak bağlanması şeklinde üretilir. Alüminyum ara boşluk çıtası, cam plakalar arasındaki genişliğin saptanması; özel yapıştırıcı ve elastik dolgu maddesi ile iç hacmin, dış atmosferik etkenlere karşı izole edilmesi için kullanılır.

Isıcamlar özellikle konutlar ve kış şartları için geliştirilmiştir. Kışları soğuk geçen bölgelerden minimum güneş kaynağından dahi ısı kazancı elde edilebilir. Çok soğuk olan belgelerde 3. yüzeyde, Ilıman iklim bölgelerinde kış ve yaz şartlarını dengelemek için 2.yüzeyde kullanılır.

Bilimsel araştırmalara göre Isıcam kullanılan konutlarda %20 – %35 arasında yakıt tasarrufu sağlandığı gözlemlenmiştir.

 

Etiketler : Parapet ve Cephe Kaplama Camları, Polyesterle Opaklaştırılmış, Isıcam, Özel Nitelikli Konut Camları