Aylık arşivler: Mart 2016

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır?

Kamulaştırma Bedeli

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır? Nasıl sonuçlanır? Nasıl devam eder? 

Malik ilgili yazının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde idareye başvurmaz veya pazarlık masasından taraflar anlaşamadan kalkarlarsa idare gayrimenkulün bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talebiyle dava açmak zorundadır. Aksi halde kamulaştırma süreci tamamlanamaz.

Bu dava adı üzerinde gayrimenkul için ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin tespiti için açılır. Bu tespit ise dava devam ederken yapılacak olan yeni bir bilirkişi raporu ile sağlanabilir. Bu raporu almak mahkeme hakimi için bir zorunluluktur ve resen değerlendirme yapamaz. Yani bu raporda tespit edilen bedel bağlayıcıdır denebilir.

Bilirkişi heyeti mutlaka gayrimenkulde keşif yapmak zorundadır. Bu keşifte gördükleri ile birlikte taşınmazın cinsi, yüzölçümü, imar durumu, malik tarafından kullanılsaydı getireceği geliri, emsallerinin satış bedelini, üzerindeki yapılarla ilgili değer tespitini ve gayrimenkulün değerini etkileyebilecek bütün sair hususları birlikte değerlendirerek raporlarını hazırlarlar.

Bu rapora hem malik hem de davacı idare tarafından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edilebilir ve yeni rapor tanzimi için dosya tekrar bilirkişiye gönderilebilir. Rapor, hakim gözünde kabul edilebilir olduğu taktirde bedelin malike ödenmesine ve gayrimenkulün kamulaştırma nedenine göre tesciline karar verilir.

 

Bedel nasıl ödenir?

Bedelin peşin ödenmesi kuraldır. Ancak Kamulaştırma Kanunu’nun 3. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca kabul olunan büyük enerji ve sulama projeleri, iskan projeleri, yeni orman ekim ve yetiştirme projeleri, kıyılarda yapılacak kamulaştırmalar, turizm amaçlı kamulaştırmalar ve sair benzeri büyük masraf gerektiren kamulaştırma işlemlerinde biri peşin olmak üzere altı taksitte ödeme yapılabilir.

İdarenin kamulaştırmadığı ancak fiili kullanım hakkını engellediği gayrimenkuller ile ilgili olarak kullanılabilecek huhuki bir imkan var mı?

İdare bazen kamulaştırma işlemi yapmadan özel mülkiyete tabi malları kamu hizmetine tahsis etmektedir. Bu duruma kamulaştırmasız el atma denilmektedir. İşte bu duru kamulaştırma ile ilgili olarak ortaya çıkan en hassas davalardan birinin konusunu oluşturmaktadır.

Gayrimenkulünüzün kamulaştırılmasını istemiyorsanız ne yapmak gerekir?

Gayrimenkulünüzün kamulaştırılmasını istemediğiniz durumlarda başvurabileceğiniz, idareye karşı açabileceğiniz bazı davalar vardır. Bunlar “Kamulaştırma İşleminin İptali Davası” ve “Maddi Düzeltim Davası” olarak iki başlıkta incelenebilir.

İdarenin yaptığı bütün idari işlemler yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden sakat oldukları taktirde iptal edilebilir bir hale dönüşmektedir.

Anayasamızın 125. Maddesi idarenin bütün işlemlerinin yargı yoluna konu olabileceğini yazmaktadır. Bu idari işlem bir kamulaştırma işlemi olduğu taktirde, bu işlemin iptali için idare mahkemesine başvurularak  “Kamulaştırma İşleminin İptali Davası” açılabilir. Bu davanın açılabileceği hak düşürücü sure 30 gün olup, kamulaştırma kararının malike tebliğ edilmesi ile başlar.

Maddi Düzeltim Davası ise, yukarıda bahsettiğimiz kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili davası malike karşı idare tarafından açılınca, Kamulaştırma Kanunu 10. Madde uyarınca mahkeme malike bir tebligat yapar. Bu tebligat gayrimenkul ile ilgili olarak, idare tarafından önceden hazırlanan belgeleri içerir. Bu belgeler ile kamulaştırılacak gayrimenkul arasında farklar varsa, malik asliye hukuk mahkemesinde “maddi düzeltim davası” açarak bu tebligattaki eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesini talep eder. Bu davanın önemi, gayrimenkulün doğru değerinin hesaplanmasına yardımcı olmak noktasında toplanmaktadır. Bu davalar için de 30 günlük hak düşürücü sure mevcuttur.

Bu dava ile esas dava olan tespit ve tescil davası birleştirilerek mahkeme tarafından karar verilmektedir.

 

 

 

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : Kamulaştırma bedeli, Bedel nasıl ödenir, Kentsel Dönüşüm, Kamulaştırma, Dava

Reklamlar

Kentsel Dönüşüm Tahliye ve Yıktırma

Yıkım Kararı ve Tahliyesi

Tahliye ve Yıktırma

(1) Riskli yapılan yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır.

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

 

(2) Uygulamanın gerektirmesi halinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup riskli yapıyı kullanmakta olan kişilere de birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulana bilir.

Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve esasları Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Belirlenir.

 

(3) Uygulamaya başlamadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir.

Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı taktirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur.

Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği taktirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

(4) Birinci ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak idare bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.

Uygulamanın gerektirmesi halinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir.

 

(5) Bakanlık veya idare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirmesinde bulunarak Bakanlığa veya idareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : Tahliye, Yıktırma, Riskli Alan, Yıkım Kararı

Evin akıllısı nasıl olur?

evin akıllısı

Evin akıllısı nasıl olur?

Akıllı Ev sistemi, sürekli olarak evin hangi bölümünde hareket olduğunu takip eder. Bu sayede, kapınıza gelen misafirin görüntüsünden, herhangi bir odadaki görüntüye kadar tüm kameralar yerinizden kalkmadan televizyon aracılığıyla her şeyden haberdar olmanızı sağlar. Sistem, evde kimse olmadığını fark ettiğinde ise görüntüyü televizyona yansıtmak yerine, 10 saniyelik video kaydı tutar ve evinize döndüğünüzde size sesli ve görüntülü mesaj olarak sunar. Teknolojinin en gelişmiş teknikleri kullanılarak özel olarak işlenen gerçek zamanlı görüntüler, GPRS destekli cep telefonunuzdan da görülebilir.

 

 

Konuşan ev

Akıllı Ev sayesinde dilerseniz eviniz bilgileri size sesli olarak iletebilmektedir. Bu özellik sayesinde, gerek ev içinde iken, gerekse ev dışında iken telefonunuz vasıtası ile hangi ışıkların açık olduğundan evde kimse olup olmadığına kadar tüm sistem bilgilerine sesli olarak ulaşabilirsiniz.

 

Sıcaklık sensörleri

Evinizdeki her odanın ve dışarının ısısını sürekli olarak takip edebilirsiniz. Benzer şekilde, bazı odaların daha sıcak tutulması gibi özellikler de Akıllı Ev’de bulunmaktadır.

 

 

Ev sineması ve müzik sistemleri

Evinizde bulunan DVD, televizyon, müzik sistemi gibi cihazları, tıpkı uzaktan kumandalarından olduğu gibi Akıllı Ev sisteminden de kontrol edebilirsiniz. Sistemde göreceğiniz uzaktan kumandalar, evinizde kullandıklarınızla birebir eş görünümde tasarlanmıştır.

 

Akıllı Ev sistemi sayesinde, salonunuzdaki DVD oynatıcıyı kullanarak yatak odanızdaki televizyondan sinema keyfi yaşayabileceksiniz. Artık evinizde her televizyon için ayrı bir DVD oynatıcı, video gibi cihazlara gereksiniminiz olmayacak. Dünyada “tüm ev video ve ses sistemi” olarak isimlendirilen bu gelişmiş teknoloji ile odadan odaya sizi takip eden müzik sisteminden, bir video kaynağını tüm ev televizyonlarından kullanabilmeye kadar birçok fonksiyona sahip olacaksınız.

 

Otomatik kapı kilidi ve giriş kontrolü

Akıllı Ev sistemi ile evinizde ikinci bir güvenlik kontrolüne sahip olabilirsiniz. Sistem tarafından kontrol edilebilen dış kapı kilitleri ve “iButton” adı verilen, anahtarlıkta taşınabilen ve bozuk para büyüklüğündeki akıllı çipler ile sadece evinize kimin ne zaman girdiğini takip etmekle kalmayacak, dilerseniz temizlikçinin hangi gün saat kaçta kapınızı açabileceğine kadar tüm ayrıntıları belirleyebileceksiniz.

 

Harekete duyarlı ışıklar

Evinizdeki herhangi bir odaya girdiğinizde, hareketi algılayan sensörler sayesinde, ışıklar dilerseniz kendiliğinden açılır ve yine aynı şekilde, oda içerisinde hareket sonlandıktan belirli bir süre sonunda kendiliğinden kapanır. Böylelikle, herhangi bir sebeple açık unutulan ışıklar kapatılarak, önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlanmış olur.

 

Benzer şekilde, gece belirli bir saatten sonra banyonuza girdiğinizde kendiliğinden açılan akıllı ışıklar, sizin uykudan kalkmış olabileceğinizi düşünerek yüzde 40 oranında azaltılarak yakılır ve gözlerinizin kamaşması engellenir. Tüm aydınlatma sisteminizi uzaktan kumandadan, televizyonunuzdan ve hatta cep telefonunuzdan bile kontrol edebilirsiniz.

 

Akıllı perdeler ve panjurlar

Hava karardığında kendiliğinden perdelerin kapanıp ışıkların açılması; dilerseniz evde hareket olduğunda, dilerseniz siz tatildeyken bile evde biri varmış izlenimi yaratmak için ayarlanabilir. Akşam işten geldiğinizde perdeleriniz sizin için kapanıp, ışıklarınız açılır.

 

Hava ağardığında ise isterseniz perdeler otomatik olarak açılarak, güne güneş ışığı ile başlamanızı sağlar. En sevdiğiniz parçayı dinleyerek uyanmak, buna eklenebilecek birçok ayrıntıdan sadece birisi. Benzer şekilde panjurlarınızın tam kontrolü de artık çok kolay.

    

Isıtma ve soğutma sistemi kontrolü

Akıllı Ev ile ısıtma ve soğutma sisteminizin tam kontrolünü dilediğiniz şekilde yapabilir, uzaktan ısıtma bilgilerine erişebilir, belli saatlerde ısıtmayı açmak ya da kapatmak gibi programları çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 

Sesli ve görüntülü telesekreter

Akıllı Ev, evinizde size özel bir sekreter görevi üstelenerek alışılagelmiş telesekreter kavramının yeni nesil uygulamasını evinize getirir. Akıllı telefon ve video sistemleri ile size ulaşmak isteyenlerin kayıtları sesli ve görüntülü mesajlar halinde iletilir.

 

Evde olmadığınızı fark eden hareket algılama sensörleri ve harekete duyarlı kameralar, kapınıza gelen misafirin 10 saniyelik görüntülerini kaydeder ve istenildiğinde elektronik posta veya kısa mesaj olarak cep telefonunuza iletir. Aynı zamanda cevap veremediğiniz telefon aramaları, sizin için sesli mesaj olarak sisteme kaydedilir ve istediğinizde cep telefonunuzdan veya sisteminizden dinlenebilir.

    

Bahçe sulama sistemi kontrolü

Bahçenizdeki toprağın nem düzeyini takip eden sensörler sayesinde, bahçe sulama sisteminiz, yalnızca gerektiğinde devreye girer. Yağmur yağan bir günde, gereksiz yere sulama sisteminizin çalışmaması, aşırı sıcaklarda ise daha sık devreye girmesi, bir telefonunuzla sulama yapılması gibi özellikler elinizin altında.

 

Su taşkını ve duman sensörleri

Su taşkını ve duman sensörleri, siz evde yokken bile evinizin emniyetini, herhangi bir acil durum karşısında size veya dilediğiniz kişiye elektronik posta ile ya da cep telefonuna kısa mesaj göndererek sağlar. Dilediğiniz takdirde, istediğiniz telefon numarası otomatik olarak aranır ve bant kaydı ile durum hakkında bilgi verilir.

 

Cam kırılması ve kızılötesi ışın sensörleri

Evinizin güvenliği, cam kırılması ve kızıl ötesi sensörleri ile bir kat daha artırılırken, uzaklarda olsanız dahi endişe etmenize gerek kalmayacak.

 

Kayan kapıların otomatik kontrolü

Dilediğiniz zaman uzaktan kumanda ile açılabilen ya da siz yaklaştığınızda kendiliğinden açılan bahçe kapısı, sadece hayatınızı kolaylaştırmakla kalmayacak, evinizde konforu yaşamanızı sağlayacak. Kapı sıkıştığında kendiliğinden açılmak gibi güvenlik fonksiyonları da içeren bu sisteme Akıllı Ev ile sahip olabilirsiniz.

 

Evcil hayvanlar ve çiçekler için otomatik besleme sistemi

Siz uzakta iken sadık dostlarınızın yemek ve su ihtiyaçları, sizin ayarlayabileceğiniz aralıklar ile giderilebilirken, kullanılan cihazların evcil hayvanlar için tamamen güvenli ve sağlıklı olması sayesinde akıllı evinizden küçük dostlarınızın da faydalanması sağlanır. Dilerseniz akvaryumdaki balığınızın yemini, dilerseniz çiçeklerinizin sulanmasını siz tatildeyken bile ayarlamak artık çok kolay.

 

Diğer fonksiyonlar

İnternet üzerinden 5 dakikada bir güncellenen, gerçek zamanlı döviz kurları, İMKB verileri, son dakika haberleri gibi bilgileri her an evinizden izleyebilirsiniz. Profil oluşturma özelliği sayesinde evinizdeki herkese özel renk seçimleri, ayarlar ve sesleri kullanarak gönlünüzce bir sisteme sahip olabilirsiniz.

 

Akıllı Ev hakkında

Akıllı Ev Güvenlik ve Konfor sistemleri, ABD ve Kanada’da teknoloji gelişim, tasarım ve uygulama alanlarında çalışan Türk mühendislerince oluşturulmuş olup, Türkiye’de “Akıllı Ev Teknolojileri” adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : akıllı ev, Nasıl olur, Smart House

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu” konulu sempozyum, Başkan Kadir Topbaş ve Bakan İdris Güllüce’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşümün medeniyet, sosyalleşme ve insan açısından ele alındığı sempozyuma İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın ile Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Murat Özdemir ve bazı ilçe belediye başkanları da yer aldı.

 

Kadir Topbaş: “Mahalle kültürünü koruyan bir yapılaşmaya ihtiyaç var”

Sempozyumun açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, kentliliğin sosyal bir evrim, şehirlerin de bir yenileşme merkezi olduğunu belirterek, İstanbul’da oluşturulan sitelerin sosyalleşmeyi azalttığını ve insanlar arasındaki uçurumu arttırdığını söyledi. Yaşam alanlarını birbiriyle ilişkili kılmak ve mahalle duygusunu daha çok yaygınlaştırmak zorunda oluğumuzu ifade eden Kadir Topbaş, “İnsanlar sokağa çıktığında aidiyet duygusu gelişiyor. Yönetimleri sorgulayarak ve yönetimlere katılarak semtinin gelişmesine katkıda bulunuyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

İstanbul’un deprem riski taşıyan bir şehir olduğuna ve sanayileşme sürecindeki yanlışların izlerini taşıdığına dikkat çeken Başkan Topbaş, şöyle konuştu; “Şehrimizde geçmişte maalesef mühendislik hizmetleri almadan sadece barınma ihtiyacını dikkate alan yapılar yapılmış. Bu çarpık yapılaşmayı aşmak için deprem riskini bir şansa dönüştürerek İstanbul’un ranta dönüşmeden yenilenmesini arzu etmekteyiz. Sayın Başbakanımızın ‘TOKİ ve KİPTAŞ kanalıyla kar amacı gütmeyen modern yapılar yapınız’ talimatı var. Ancak maalesef dünyada bir getirim ihtirası var. Paris’te Eyfel Kulesi’nin yakınındaki gökdelenleri görmenizi arzu ederim. İstanbul’daki bu yüksek yapılar konusunda mimar ve mühendisler odası ile sivil toplum kuruluşlarının daha çok fikir beyan etmelerini arzu etmekteyiz.”

İdris Güllüce: “Türkiye genelinde kentsel dönüşüm sürüyor”

Sempozyumda daha sonra söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de Marmara depreminde yaşanan acılara dikkat çekerek, İstanbul’daki riskli yapıların, insanların geleceğinden korkmadığı çağdaş yapılara dönüştürmek için kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bakan Güllüce, 81 ilde tespitleri yaparak binlerce binanın dönüşümüne başladıklarını hatırlatarak, dönüşümün halkla birlikte yapılmasına özen gösterdiklerini dile getirdi. “Olması gerekenle olabilecek olan bazen örtüşmüyor” diyen Güllüce, İstanbul’un imar sorunun Anadolu’daki göç veren şehirlerin imar ve istihdamından başladığını kaydetti.

Bu şehirlerdeki insanların orada doyarak durduramadığınız durumda o insanların karınlarını doyuracak şehirlere aktığını ifade eden Güllüce, “Bu göç o kadar hızlı olmuştur ki belediyelerimiz yetişememiştir. Depremde Yalova Tuzla arasındaki binaları yıkarken çok çarpık yapılaşmalar gördüm. Neden yapıldığını tartışmak yerine çözüm bulmak için çalışıyoruz

. Bina yaparken de topraktan çok yukarı doğru çıkmamak lazımdır. Kentsel dönüşümü sadece mimar ve mühendislere bırakmamak lazımdır. Yoksa insanlar mutsuzluğa ve kendisi için yaşamaya doğru gidiyor. Öte yandan, istihdam ve konut önlemlerini almazsanız göç durdurulamaz. Hiçbir güç göçün hızına yetişemez. Eğer durdurulabilseydi Türk Milleti olarak biz Türkiye’de yaşamazdık. Önlemler alınmazsa yakın gelecekte bütün Afrika Avrupa’ya göç edecek. İnsanları yaşadıkları şehirlerde mutlu etmek zorundasınız” diye konuştu.

 

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : Kentsel Dönüşüm, Sosyal Boyut, sempozyum

Kentsel Dönüşüm Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

 

Genel bütçeye afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi amacıyla yapılacak özel gelir kayıtları ve dönüşüm projeleri özel hesabı gelirleri

MADDE 4 – (1) Aşağıda sayılan gelirler, Genel Bütçenin (B) işaretli cetveline Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri adı altında ilgili muhasebe birimince özel gelir olarak kaydedilir.

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, çevre katkı payı ve idarî para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi.

b) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı olarak belirlenen alanların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerden 6292 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılacak tutardan sonra kalan kısmın, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranına tekabül eden tutarı.

c) İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki banka faaliyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde ellisi.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen tutar, hesap dönemini takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(3) Dönüşüm projeleri özel hesabı gelirleri;

a) Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde edilecek her türlü gelir ve hâsılattan,

b) Bakanlığa tahsis veya devredilen taşınmazlardan imar uygulamasına tâbi tutulması sonucunda tapuda Hazine adına tescil edilenlerin satışından elde edilecek gelirlerden,

c) Dönüşüm projeleri özel hesabından kullandırılan krediler kapsamında ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen gecikme zamlarından,

ç) Her türlü şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar ile sair gelirlerden,

d) Dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde yer alan özel ödenek ve özel ödenek dışındaki tertiplerden aktarılan tutarlardan,

oluşur.

(4) Bu maddede öngörülen gelirler, bu Yönetmelikte belirlenmiş amaçlar dışında kullanılamaz.

Ödeneğin kaydı ve kullanımı

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan özel gelirler karşılığı Bakanlık bütçesinde öngörülen özel ödenekleri aşan özel gelir gerçekleşmeleri tutarı kadar, Bakanlık bütçesinin ilgili özel ödenek tertiplerine afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilir.

(2) Bütçede yer alacak bloke ödeneklerin tahsilat miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına, öngörülen ödenek tutarının üzerindeki gelir gerçekleşmeleri karşılığı ödenek kaydedilmesine ve ödeneklerin ertesi yıl bütçesine devrine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

(3) Özel ödenekler ile genel bütçenin diğer tertiplerinden dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere aktarılan ödenekler, özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan harcamalar özel hesaptan yapılır.

a) Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme, değerleme iş ve işlemleri, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar.

b) Kanun kapsamına giren uygulamalarda, planlar gereğince, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili harcamalar.

c) Kanun kapsamına giren alanlarda, her türlü konut ve işyerleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binaları, sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar.

ç) Riskli yapıların tespit, tahliye ve yıktırma işlemlerinin gerektirdiği harcamalar.

d) Kanun kapsamına giren alanlarda, yer alan binaların yıktırılması, enkazının taşıtılması ve arsanın yeni inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili harcamalar.

e) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara yapılacak kira yardımı.

f) Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılabilecek yardımlar ile enkaz bedeli ödemesi.

g) Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek güçlendirme kredisi.

ğ) Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği.

h) Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler.

ı) Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca yapılması öngörülen giderler ile bunların dışında dönüşüm işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin görevlendirmeye ilişkin giderleri.

i) Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar.

j) Dönüşüm hizmetleri için gerekli olan demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.

k) Dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri ile tanıtım amaçlı her türlü yayın, broşür, afiş, kitapçık vb. doküman bedelleri.

l) Dönüşüm hesabının idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler.

m) Bu Yönetmelik uyarınca kullandırılacak krediler.

n) Kanun kapsamında yapılması zarurî olan diğer harcamalar.

(2) Dönüşüm projelerinde hizmet alımı yöntemi esastır. Bakanlığın izni alınmak şartıyla, ilgili idarelerinmakine parkının yetersiz olması durumunda ihtiyaç duyulan iş makinesi, taşıt, araç ve gereçler hizmet alımı yöntemi ile temin edilebilir.

 

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı, Yönetmelik, Kanun, Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM – Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine,  giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Brüt inşaat alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, bağımsız bir konut veya apartman dairesinin, müşterek duvarların yarısı ve balkonlar ile ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar dâhil edilmeksizin, dış duvarları dâhil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alanı,

c) Genel Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenleri,

d) Güncelleme dönemleri: Her yılın 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere altı aylık dönemleri,

e) Güncelleme oranı: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) baz alınarak belirlenecek oranı,

f) Güncelleme yöntemi: Kredinin kullanma ve geri ödeme süresince kredi borcunun ve geri ödeme taksitlerinin tespiti amacıyla; güncelleme dönemlerinde, güncelleme oranının uygulanması işlemini,

g) Harcama yetkilisi: Kaynak tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

ğ) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

h) Kanun: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,

ı) Kaynak aktarımı: Bakanlık bütçesine dönüşüm gelirleri karşılığı ödenek kaydedilen tutarlardan; İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine (Mülga ibare:RG-14/6/2013-28677)  (…) yapılan ödemeleri,

i) Kredi: Bu Yönetmeliğe göre açılacak tespit, yıkım, konut ve işyeri kredilerini,

j) Merkez Muhasebe Birimi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

k) Özel hesap: Dönüşüm Projeleri Özel Hesabını,

l) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

m) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

ifade eder.

 

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ

Karar Sayısı : 2014/5813

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 30/12/2013 tarihli ve 20577 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/01/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN

KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ

DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım bankalarını,

ç) Faiz desteği: Bu Karar kapsamında bankalardan sağlanacak kredilere tahakkuk edecek faiz ödemelerinin, bu Kararda yer alan oranlar çerçevesinde dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanacak tutarını,

d) Güçlendirme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup, bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için hak sahipleri tarafından kullanılan kredileri,

e) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişileri,

f) Hesap: 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan bankalar nezdinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabını,

g) Kredi: Hak sahiplerince Türk Lirası cinsinden kullanılacak güçlendirme ve yapım kredilerini,

ğ) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkanları ile yapmak ya da edinmek isteyenlere verilen kredileri,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 3 – (1) Hesaptan faiz desteği sağlanacak kredilerin belirlenmesinde hesabın gelir durumu, bakiyesi ve hesaba aktarılacak ödenek tutarları ile uyum dikkate alınır.

(2) Bu Kararda geçen faiz ibareleri, katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak fonlar için kâr payını ifade eder.

(3) Bakanlık; hak sahiplerine, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulüne dair hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve uygulamaları bu Karar ve temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkilidir.

(4) Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerden aynı anda yararlanamaz.

(5) Bakanlık tarafından hesaptan kullandırılacak kredilere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 4 – (1) Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.

(2) Faiz desteğinin bu Kararda yer almayan kullandırmaya ilişkin usul ve esasları, Bakanlık ve bankalar arasında gerçekleştirilecek protokoller ile belirlenir.

(3) Bu Karar kapsamında bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir

(4) Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yapılır. Denetimlerde, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı ile birlikte tutarın bankaya tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde banka tarafından hesaba nakden ödenir. Denetim sonucunda, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise bu tutar Bakanlıkça hesaptan nakden karşılanır. Bu fıkra kapsamında, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkça ödenecek tutarlara faiz yürütülmez.

(5) Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.

(6) Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık gerekli gördüğünde otuz gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını ilk kez tahsis edilecek krediler açısından durdurmaya yetkilidir.

(7) Kredilere ilişkin takip ve tahsil sorumluluğu tamamen bankaya ait olup söz konusu ödemeler için Bakanlıktan herhangi bir talepte bulunulmaz.

(8) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.

(9) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bu Karar çerçevesinde güçlendirme kredisi ve yapım kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahse konu desteğin devam edebilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırmaları şarttır.

(10) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31/12/2014 tarihine kadar sağlanacak krediler için uygulanır.

(11) 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, talepleri halinde ilgili hasat dönemine gore yılda bir defa anapara ve faiz ödemeli olarak bu Kararda yer alan oranlar çerçevesinde faiz desteğinden yararlanabilir.

Faiz desteği ve limit

MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak faiz desteği aşağıdaki koşul ve limitlere göre uygulanır. Faiz desteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanır ve değiştirilmez.

 

 

(2)  Bu Karar uyarınca kullandırılacak faiz destekli kredilerde sağlanan faiz desteği oranı; 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında B sınıfı Enerji Verimliliği Belgesine sahip binalar için 50 baz puan; A sınıfı Enerji Verimliliği Belgesine binalar için ise 100 baz puan artırılarak uygulanır.

(3) Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemi aşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlar.

(4) Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL’yi geçemez.

 

 

Raporlama

MADDE 6 – (1) Faiz desteği sağlanan kredilerin miktarı ve koşulları aylık olarak bankalar tarafından takip eden ayın 15’ine kadar Bakanlığa iletilir.

(2) Bakanlık, sağlanacak faiz desteği ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

18.03.2016

 

Etiketler : 6306 SAYILI KANUN, HAK SAHİPLERİ, KREDİ, FAİZ DESTEĞİ